چاه مقدس یا چشمه مقدس به چاه یا چشمه یا مخازن کوچک طبیعی آب گفته می‌شود که نزد پیروان یک مذهب دارای تقدس و جایگاه خاص است.

چاه سنت برنارد در استوک بریج در نزدیکی ادینبورگ در سال ۱۸۰۰.[۱]
چاه سن بریگید در نزدیکی Buttevant در کورک ایرلند.

در مسیحیت، تاریخچه چاه‌ها و چشمه‌های مقدس به مکتب پاگانیستم برمی گردد که بعدها مسیحیان نیز تقدس آنها را قبول داشتند. در فرهنگ عامه چاه‌ها، سرآبها، چشمه‌ها و منابع آبی نسبتاً کوچک در مجموع چاه مقدس نامیده می‌شوند.

فرهنگویرایش

چاه مقدس در اشکال مختلف در فرهنگها و مذاهب مختلف رواج دارد و ریشه آن به اهمیت و تقدسی که انسان برای آب قائل است برمی گردد که باوری جهانی است.[۲] ا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Stoddart, John (1800), Remarks on Local Scenery and Manners in Scotland.
  2. e.g.