چاه‌پهن

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از چاه پهن)

چاه‌ پهن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: