چاووش ۸ نام آلبومی است با صدای شهرام ناظری و سیما بینا که با همکاری گروه شیدا با سرپرستی محمدرضا لطفی ساخته شد.

جلد کاست چاووش ۸

توضیح اثر ویرایش

هنرمندان ویرایش

اعضای گروه شیدا ویرایش

فهرست ویرایش

روی الف ویرایش

در گوشه شوشتری اجرا شده است. (تابستان ۱۳۵۹)

روی ب ویرایش

در آواز افشاری اجرا شده است. (بهار ۱۳۵۷)

جستارهای وابسته ویرایش

منبع ویرایش