چتربازی

(تغییرمسیر از چترباز)

پرش از وسیله پرنده یا ارتفاع ثابت به وسیله چتر را چتربازی می‌گویند.

یک شخص درحال چتربازی

انواع چتربازی ویرایش

چتربازی دارای انواع مختلف است:

  • چتربازی اتوماتیک

نوعی از چتربازی می‌باشد که در چتر آن به صورت اتوماتیک بعد از پرش چترباز از وسیله پرنده باز شده و چترباز نقشی در باز کردن چتر ندارد. این نوع چتربازی بیشتر کاربرد نظامی دارد ولی بعلت داشتن اشکالاتی، در اکثر نقاط دنیا این روش چتربازی در حال محو شدن است.

  • چتربازی سقوط آزاد

نوعی از چتربازی است که شخص چترباز اقدام به بازکردن چتر خود می‌نماید این روش چتربازی به علت داشت کنترل بیشتر بر روی چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالای باد - امکان سقوط بیشتر برای چترباز (باز کردن چتر در اختیار چترباز است) بیشتر مورد توجه است.

مزایای چتربازی ویرایش

در کل تمام ورزش‌ها باعث کاش استرس، افزایش تستسترون در بدن و… می‌شود. اما از ویژگی‌های چتربازی می‌توان به هیجان زیاد کاهش فکر و خیال و… اشاره کرد.

پیوند به بیرون ویرایش