چراغ زیر کاسه

چراغ زیر کاسه از مثل‌های مرتبط با عیسی است.

اثری از هانس اشتیگلر که در آن مارتین لوتر چراغ را از زیر کاسه بیرون می‌آورد.

متیویرایش

هنگام موعظه بر فراز کوه، عیسی از نور و نمک می‌گوید. در بخش دوم آن آمده است:

شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کرد. هیچ‌کس چراغ را بر نمی‌افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می‌گذارد تا نورش بر همهٔ آنان که در خانه‌اند، بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.

— متی، ۵: ۱۴–۱۶

لوقاویرایش

در انجیل لوقا، ۸: ۱۶–۱۸ ضمن مَثَل چراغ آمده است:

هیچ‌کس چراغ را بر نمی‌افروزد تا سرپوشی بر آن نهد یا آن را زیر تخت بگذارد! بلکه چراغ را بر چراغدان می‌گذارند تا هر که داخل شود، نورش را ببیند. زیرا هیچ چیزِ پنهانی نیست که آشکار نشود و هیچ چیز نهفته‌ای نیست که هویدا نگردد. پس دقت کنید چگونه می‌شنوید، زیرا به آنکه دارد بیشتر داده خواهد شد و از آن که ندارد، همان هم که گمان می‌کند دارد، گرفته خواهد شد.

تفسیرویرایش

مفهوم اصلی مَثَل این است که «نور باید آشکار شود، نه پنهان». نور را عیسی، یا پیام عیسی، یا پاسخ مؤمنان به پیام عیسی تفسیر کرده‌اند.

منابعویرایش

  • انجیل عیسی مسیح به همراه مزامیر و امثال. انتشارات ایلام. ۲۰۱۰. شابک ۹۷۸-۱-۹۰۶۲۵۶-۵۱-۷.