چرخه دوگانه/ترکیبی

(تغییرمسیر از چرخه دوگانه)

چرخه دوگانه (به انگلیسی: dual cycle) یا چرخه ترکیبی در علم ترمودینامیک، یک چرخه تبدیل گرما به قدرت (کار) است. این چرخه ترکیبی از دو چرخه اتو و چرخه دیزل است. این چرخه از یک فرایند هم فشار و یک فرایند هم حجم و دو فرایند هم آنتروپی تشکیل شده است. این چرخه اولین بار توسط دانشمند انگلیسی آلمانی گوستاو ترینکلر معرفی شد بنابراین به چرخه ترینکلر نیز معروف شد.

فرایندها ویرایش

  1. ۱–۲: افزایش فشار ایزوانتروپی
  2. ۲–۳: گرفتن گرمادر حجم ثابت
  3. ۳–۴: گرفتن گرما در فشار ثابت
  4. ۴–۵: کاهش فشار ایزو آنتروپی
  5. ۵–۱: گرمادهی در حجم ثابت

 

منابع ویرایش