چرخه لیتیک

نوعی چرخه ویروسی است که در آن ویروس پس از وارد کردن مواد ژنتیکی خود به داخل سلول میزبان، با استفاده از امکانات سلول میزبان (نظیر آنزیم‌ها و اندامک‌ها و ساختارهای مورد نیاز) شروع به تولید ویروس‌های جدید (همانندسازی) می‌کند.

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی؛ دورهٔ پیش‌دانشگاهی؛ رشتهٔ علوم تجربی؛ محمد کرام‌الدینی و دیگران...؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطهٔ نظری؛ چاپ دوازدهم؛ ۱۳۹۲. فصل نهم.