چرخ‌بیل ماشین غول‌پیکر و سنگینی است که جهت خاکبرداری و کاوش در معادن روباز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماشین دارای چرخ بسیار بزرگی است که پیرامون آن بیل‌های سطل مانند قرار دارد. با چرخش چرخ ِچرخ‌بیل زمین به مقدار قابل توجهی حفاری می‌شود. یک مدل آلمانی این ماشین دارای ویژگی‌های زیر است:

  • قطر چرخ ۱۶ متر
  • وزن ماشین ۵۰۰۰ تن
  • طول ماشین ۱۸۰ متر
  • ۱۸ تسمه چرخان برای حرکت دستگاه
  • حفاری ۱۸۰ متر باریکه و ضخامت زمین در یک برش
دو چرخ‌بیل در معدن گارزویلر در غرب آلمان

منابعویرایش