چروک‌صدف‌سانان

راسته‌ای از دوکفه‌ای‌های پتریومورفیا

چروک‌صدف‌سانان (نام علمی: Ostreoida) نام یک راسته از زیررده باله‌ای‌شکلان است.

چروک‌صدف‌سانان
چروک‌صدف‌سانان، Ostreoida
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرم‌تنان
رده: دوکفه‌ای‌ها
زیررده: باله‌ای‌شکلان
راسته: Ostreoida

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش