چهارباغ خواجو

یکی از مجموعه خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که چهار باغ نام دارند. چهارباغ خواجو به موازات چهارباغ عباسی و حد فاصل پل خواجو و چهارراه نقاشی واقع شده‌است.

Charbaghkhajoo.jpg

قدمت این خیابان به عهد صفویه می‌رسد. ابتدای این خیابان مکینه خواجو قرار گرفته و به پل خواجو اتمام می یابد این یکی از زیباترین خیابان های اصفهان است. قابل ذکر است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (شبکه اضفهان) در این خیابان قرار گرفته است.

آثار باستانی موجودویرایش