چهل و دومین دوره جوایز بفتا

چهل و دومین دوره جوایز بفتا در سال ۱۹۸۹ در لندن بریتانیا برگزار شد که جان کلیز، برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد و مگی اسمیت، برنده بهترین بازیگر نقش اول زن شد. آخرین امپراتور در ۱۱ رشته نامزد دربافت جایزه شد که توانست در ۳ بخش به همراه فیلم امپراتوری خورشید به جایزه برسد.

چهل و دومین دوره جوایز بفتا
تاریخ۱۹۸۹
نکات برجسته
بهترین فیلمآخرین امپراتور
بهترین بازیگر مردجان کلیز
ماهی به نام وندا
بهترین بازیگر زنمگی اسمیت
مصائب تنها از جودیت هرنه
بیشترین جوایزامپراتوری خورشید و آخرین امپراتور (۳)
بیشترین نامزدی‌هاآخرین امپراتور (۱۱)

نامزدی‌ها و جوایز

 
جان کلیز، برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد
 
مگی اسمیت، برنده بهترین بازیگر نقش اول زن
 
مایکل پیلین، برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
 
جودی دنچ، برنده بهترین بازیگر نقش مکمل زن
بهترین فیلم بهترین کارگردانی

آخرین امپراتور

لویی مالخداحافظ بچه‌ها

بهترین بازیگر نقش اول مرد بهترین بازیگر نقش اول زن

جان کلیزماهی به نام وندا

مگی اسمیتمصائب تنها از جودیت هرنه

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بهترین بازیگر نقش مکمل زن

مایکل پیلینماهی به نام وندا

جودی دنچرقص در غبار

فیلم‌نامه اوریجینال فیلم‌نامه اقتباسی

یک دنیا فاصله

سبکی تحمل‌ناپذیر هستی

بهترین فیلمبرداری طراحی لباس

امپراتوری خورشید

آخرین امپراتور

بهترین ویرایش فیلم بهترین گریم و آرایش مو

جذابیت مرگبار

آخرین امپراتور

بهترین طراحی تولید بهترین صدا

تاکر: مرد و رؤیای او

امپراتوری خورشید

بهترین جلوه‌های ویژه تصویری

چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟

منابع