در آمار و نظریه احتمالات چولگی یا خمیدگی[۱] (Skewness) نشان دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است. اگر داده‌ها نسبت به میانگین متقارن باشند، چولگی برابر صفر خواهد بود.[۲]

تعریف ویرایش

چولگی برابر با گشتاور سوم نرمال شده‌است. چولگی در حقیقت معیاری از میزان تقارن تابع توزیع می‌باشد . برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است.(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:

 

 

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «چولگی توزیع» [آمار، ریاضی] هم‌ارزِ «skewness of distribution»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هشتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۰۸-۸ (ذیل سرواژهٔ چولگی توزیع)
  2. بهبودیان، آمار و احتمال مقدماتی، ۵۹.