چوگان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

وازه چوگان می‌تواند به هر یک از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • چوگان: از ورزشهای کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است.
  • چوگان ایرانی: سرمنشاء بازی چوگان امروزی است.

مکان‌هاویرایش