چگونه یک ذهن درست کنیم

چگونه یک ذهن درست کنیم (انگلیسی: How to Create a Mind) راز ذهن انسان است که در یک کتاب غیرتاریخی دربارهٔ مغز، چه از نظر طبیعی و چه مصنوعی آن را که توسط دانشمند، مخترع وآینده نگر، ری کورویل مورد بحث قرار داده شده. اولین بار در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲ یک جلد آن توسط مؤسسه انتشاراتی وایکینگ منتشر شد و در نیویورک تایمز به عنوان پرفروش‌ترین کتاب معرفی شد؛ و پس از آن در «واشینگتن پست»، «نیویورک تایمز» و «نیویورکر» نیز منعکس شد.

How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed
نویسنده(ها)ری کرزویل
کشورایالات متحدهٔ آمریکا
زبانانگلیسی
ناشرViking Penguin
تاریخ نشر
۲۰۱۲
گونه رسانهچاپی
شمار صفحات۳۵۲
شابکشابک ‎۹۷۸−۰−۶۷۰−۰۲۵۲۹−۹
شماره اوسی‌ال‌سی۷۷۹۲۶۳۵۰۳
۶۱۲٫۸۲
کتابخانه کنگرهQP385.K87
پس ازتگینگی نزدیک است 

کتاب فوق توسط امیر لطیفی به فارسی برگردان شده و توسط انتشارات رُزا به چاپ رسیده.

شماره شابک 8-753436-622-978

شماره کتابشناسی ملی: 7426018

رده بندی دیوبی: 82/612

رده بندی کنگره: 385QP