ژولیوس سزار (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ژولیوس سزار دیکتاتور و رهبر نامدار سیاسی و نظامی جمهوری روم بود.

ژولیوس سزار همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: