ژ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ژ در دو مورد به کار می رود:

  • ژ یکی از حروف الفبای فارسی.
  • ژ یکی از حروف الفبای سیریلیک.