ژ

چهاردهمین حرف الفبای فارسی
الفبای فارسی
ا ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ژ ژ ـژ ـژ

ژ حرف چهاردهم در الفبای فارسی است. این حرف در الفبای عربی وجود ندارد. در حساب ابجد، معادل حرف «ج» (=۳) محاسبه می‌گردد.