کائی (به ژاپنی: 嘉永 Kaei) نام عصر ژاپنی بعد از [[کوکا [دوره)]] و قبل از آنسی (دوره) بود. این دوره از فوریه ۱۸۴۸ تا نوامبر ۱۸۵۴ ادامه داشت. در این دوره امپراتور کومی امپراتور ژاپن بود.

منابع ویرایش