کابلستان نامی است که در قدیم گاهی برای سرزمینی وسیع و مرتفع اطلاق می‌شد که قسمت شمال شرقی افغانستان و مرکزش کابل را در برداشت و شامل قسمت عمده‌ای از حوضهٔ رود کابل بود. زابلستان هم در طرف جنوب غربیش قرار داشت. در شاهنامه فردوسی مکرر از کابل و کابلستان نام برده شده است و اغلب تفاوتی بین این دو نام (کابل، کابلستان) داده نمی‌شود. بعضی از جغرافی‌نویسان هم این دو نام را یکی میدانند، اما از شاهنامه چنین برمی‌آید که یکجا نیست بلکه دو جاست.

پرستندگان را سوی گلستانفرستد همی ماه كابلستان
***
بر شاه زابلستان آمديمسپهبد خراميد تا گلستان
***
چو شد زال فرخ ز كابلستانببد سام يكزخم در گلستان

منابع

ویرایش
  • قاموس الاعلام ترکی

جستارهای وابسته

ویرایش