کابل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

کابل در فارسی هم‌نگاشتی برای موارد زیر می‌باشد.