کاداغستان (استان ساسانی)

کاداغستان (به فارسی میانه: Kadagistan) نام استانی در شرق شاهنشاهی ساسانی در منطقه تخارستان (در شمال‌شرقی افغانستان کنونی) بود که توسط خسرو یکم (۵۳۱–۵۷۹) پس از پیروزی او در نبرد بخارا بر امپراتوری هپتالی در سال ۵۵۷ میلادی تأسیس شد. مرکز این ولایت شهر وارلو بود که در دره رود قندوز قرار داشت.

کاداغستان
استان شاهنشاهی ساسانی
۵۵۷–حدود ۵۹۱
مرکزوارلو
تاریخچه
دوران تاریخیتاریخ باستان
۵۵۷
• فتح به دست ترک‌ها
حدود ۵۹۱
پیشین
پسین
امپراتوری هپتالی
خاقانات ترک غربی
امروزه بخشی ازافغانستان

در سال ۵۸۷، این استان برای مدت کوتاهی توسط خاقان ترک باغا قاقان (معروف به ساوه‌شاه در منابع فارسی)، که تا هرات نفوذ کرد، تصرف شد، بنابراین اجماع ۵۵۷ بین خسرو یکم و خاقان ایستامی که آمودریا را به عنوان مرز بین دو امپراتوری تعیین کرد، نقض کرد. [۱] این سرزمین‌ها توسط بهرام چوبین فرمانده نظامی ساسانی در سال ۵۸۹ فتح شد. اما به احتمال زیاد چند سال بعد به دلیل عدم وجود سکه‌های ساسانی در آن دوره، این استان برای همیشه توسط ترک‌ها تصرف شد. [۱]

منابع ویرایش

  • Sims-Williams, Nicholas (2009). "Kadagistān". Encyclopaedia Iranica, Vol. XV, Fasc. 3. London et al. pp. 324–325.
  • Rezakhani, Khodadad (2017). ReOrienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity. Edinburgh University Press. pp. 1–256. ISBN 978-1-4744-0030-5.
  • Frye, Richard Nelson (1983). "The political history of Iran under the Sasanians". In Yarshater, Ehsan (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 3(1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20092-X.
  • Shahbazi, A. Sh. (1988). "Bahrām VI Čōbīn". Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 5. London et al. pp. 514–522.