کارآموز یا ستاژ (فرانسوی: Stage) به شخصی گفته می‌شود که به صورت آموزشی و در شغل خاص یا کار خاصی مشغول به کارآموزی می‌شود. این فرد به دلیل یادگیری روشهای عملی در دنیای واقعی دست به این کار که معمولاً بدون مزد انجام می‌شود می‌زند.

کارآموز یا ستاژ

زیرا فرد کارآموز معمولاً پیش از این به صورت تئوریک به بهره‌گیری از این شغل پرداخته بوده‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش