باز کردن منو اصلی

کاربری زمین به استفاده انسان از زمین گفته می‌شود.

کاربری مسکونیویرایش

مسکونی از انواع کاربری‌های مختلف زمینها و ساختمانهای موجود در معماری و سبک شهرسازی می‌باشد که در آن فضا برای اسکان و زندگی شهروندان در نظر گرفته می‌شود . هر چند به شکل اصولی این کاربری به صورت واحد در زمینهای شهری دیده می‌شود . اما در برخی موارد با توجه به فشرده بودن بافتهای مسکونی مختلف در کلان شهرها این نوع کاربری به شکل‌های تلفیقی با دیگر کاربری‌ها از قبیل تجاری و اداری در نظر گرفته می‌شود .

منابعویرایش