سند هویتی

(تغییرمسیر از کارت هویتی)
کارت ملی نمونه‌ای از یک سند هویتی است

سند هویتی به هر سند رسمی گفته می‌شود که مطابق قانون توسط مراجع صالحه صادر شود و مؤید هویت صاحب آن سند باشد.[۱] در واقع یک سند هویتی، به عنوان نشانی قابل‌حمل از به‌رسمیت‌شناختن بوروکراتیک یک هویت توسط یک مقام رسمی معتبر به‌شمار می‌رود.[۲] در این اسناد معمولاً اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، جنسیت یا خصوصیات ظاهری ذکر می‌شود.[۳] اسناد هویتی می‌توانند نقش سند مسافرت نیز داشته‌باشند، مانند گذرنامه و روادید.[۴]

جستارهای وابسته

منابع

  • Council of Europe. Committee of Ministers (2005). Identity and Travel Documents and the Fight Against Terrorism: Recommendation Rec(2005)7. Council of Europe. ISBN 9789287158185.
  • Jane Caplan, John C. Torpey (2001). Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World. Princeton University Press. ISBN 9780691009124.