کارکِمیش نام شهری باستانی‌بوده‌است بر کرانهٔ باختری فرات که یکی از پایتخت‌های دولت باستانی هیتی بود و نیز یکی از شهرهای مهم دولت میتانی. ویرانه‌های امروزین آن در جرابلس در مرز میان کشورهای کنونی ترکیه و سوریه جای دارد.

جانور افسانه‌ای با تن شیر و سر انسان و بینی‌ای چنگکی، با ویژگی‌های نژادی وابسته به هیتی‌ها یا لووی‌ها، مربوط به شیوهٔ هنری پسین هیتی با تاثیراتی از آرامی‌ها(۸۵۰-۷۵۰ پیش از میلاد)، یافته شده در کارکمیش؛ این اثر امروزه در موزهٔ تمدن آناتولی در آنکارا نگاه داشته‌می‌شود.

نام این شهر در تورات به ریخت کارمکَیش آمده‌است. یونانیان و رومی‌ها این شهر را اروپوس می‌خواندند.

تاریخچهویرایش

یافته‌های باستانی دیرینگی این شهر را به دوران نوسنگی می‌رساند. زمانی که فرعون توتمس یکم بر سوریه چیره گشت ستونی را به شادی این پیروزی در این شهر برافراشت. با مرگ آخناتون (آخن‌آتون) ، سوپیلولیومای یکم شاه هیتی در پیرامون سدهٔ چهاردهم پیش از زایش بر این شهر دست یازید. به زودی کارکمیش یکی از مهم‌ترین شهرهای هیتی شد و تا سدهٔ ۱۱ پیش از میلاد به دوران اوج خود رسید.

در سدهٔ نهم پیش از زایش پادشاهان آشوری آشور-ناصیر-پال دوم و شلمنسر سوم از باشندگان این شهر باج می‌گرفتند و سرانجام سارگون دوم در ۷۱۷ (پیش از میلاد) بدانجا لشکرکشید و آن را به سرزمین‌های زیر فرمان آشوریان پیوست. در آینده بابلیان بر این شهر چیره شدند و کوشش‌های فرعون‌های مصر هم برای چیرگی بر آن بیهوده بود.

منابعویرایش

  • لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ کاراکامش

Wikipedia contributors, «Carchemish,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carchemish&oldid=329062381 (accessed December ۲۵، ۲۰۰۹).