کاسهٔ چشم، چشم‌خانه یا حَدَقه (انگلیسی: Orbit) یک جفت حفرهٔ استخوانی هستند که کره چشم، ماهیچه‌ها، عصب‌ها، رگ‌ها و چربی همراه آن‌ها و بخش اعظم دستگاه اشکی را در خود جای می‌دهند. دهانه کاسه چشم توسط دو چین متحرک و نازک به نام پلک محافظت می‌شوند.

کاسهٔ چشم
Eye orbit anatomy anterior2.jpg
Diagram of چشم انسان with surrounding superior، oblique، medial و inferior rectus muscles; supraorbital foramen shown above the eye, and inferior orbital fissure inferolaterally.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینOerbita
MeSHD009915
TA98A02.1.00.067
TA2469
FMA53074

استخوان‌های تشکیل‌دهنده کاسه چشمویرایش

یک حفرهٔ هرمی است که قاعدهٔ آن در جلو و راس آن در عقب قرار دارد.

  • لبهٔ کاسه‌چشمی در بالا توسط استخوان‌ پیشانی ساخته می‌شود که در آن یک بریدگی یا مجرا برای عبور رگ‌ها و اعصاب بالاکاسه‌چشمی (سوپرا اوربیتال) وجود دارد.

  • لبهٔ خارجی کاسه چشم توسط زوائد استخوان‌های پیشانی و گونه‌ای (زیگوماتیک) تشکیل می‌گردد.

  • لبهٔ داخلی کاسه چشم توسط زوائد فک بالا و استخوان پیشانی تشکیل می‌گردد.

  • لبهٔ پایینی کاسه چشم توسط استخوان‌های گونه‌ای و فک بالا ساخته می‌شود.

  • سقف کاسه چشم توسط صفحهٔ کاسه‌چشمی (اوربیتال) استخوان پیشانی تشکیل می‌شود که حفرهٔ کاسه‌چشمی را از گودی جمجمه‌ای پیشین (حفرهٔ کرانیال قدامی) و لوب پیشانی مغز جدا می‌کند.

  • دیوارهٔ خارجی کاسه چشم از استخوان گونه‌ای و بال بزرگ پروانه‌ای ساخته می‌شود.

  • دیواره داخلی کاسه چشم از جلو به عقب توسط زوائد پیشانی فک بالا، استخوان اشکی، صفحهٔ کاسه‌چشمی پرویزنی (اتموئید) و تنهٔ پروانه‌ای ساخته می‌شود.

  • کف کاسه چشم توسط صفحهٔ کاسه‌چشمی فک بالا ساخته می‌شود که حفرهٔ اوربیتال را از سینوس بَرواره‌ای (ماگزیلاری) جدا می‌کند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش