کاسه گل به‌طور کلی از قطعات سبز ساخته شده‌است و در نتیجه ساختاری شبیه برگ دارد و مانند برگ دارای نقش همانند سازی است اما نقش اصلی آن حفاظت است، کاسه گل اولین پیرامونی است که ظاهر می‌شود و سایر قطعات گل را در بر می‌گیرد و آنها را از عوامل خارجی محافظت می‌کند. ساختار کاسبرگ‌ها مانند برگ است یعنی دارای بافت کلروفیلی که توسط دو اپیدرم محدود می‌شود و رگبرگ‌ها از آن می‌گذرند.[۱]

منابعویرایش

  1. ساختار و رده‌بندی گیاهان آوندی | گی دیسون