کاشف

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کاشف ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  1. کسی که چیزی را کشف کند یا از برقراری رابطه منطقی در دانش آگاهی یابد
  2. جعفر کاشف‌الغطا، دانشمند مسلمان شیعه قرن سیزدهم قمری
  3. محمد میرزا کاشف‌السلطنه، مشهور به چایکار، دولت‌مرد دوره‌های قاجار و پهلوی بود.
  4. محمدحسین کاشف‌الغطاء، از علمای نجف و نوه جعفر کاشف‌الغطا
  5. الگوریتم جستجوی کاشف، دسته‌ای از راه‌حل‌ها برای کسب جوابی معقول و قابل قبول برای یک مسئله دشوار