کالاآلیت گروهی از سرخپوستان ساکن در جزیره گرینلند هستند که حدود ۸۸ درصد جمعیت آن منطقه را تشکیل می‌دهند.کالالیت‌ها که به زبان کالالیسوت تکلم می‌کنند از قبایل اینوئیت شمرده شده و جمعیتی حدود پنجاه هزار نفر را دارند.هنر ساخت انواع نقاب از پوست حیوانات برجسته‌ترین فعالیت هنری فرهنگی آنان را شامل می‌شود.

یک خانواده کالالیت در سال ۱۹۱۷

منابعویرایش