کان‌رِی (به ژاپنی: 管領 Kanrei) یا کان‌ریو (kanryō) یک مقام سیاسی بالا در نظام فئودالی ژاپن بود. معمولاً به عنوان معاون شوگون ترجمه می‌شود. در ابتدا و از ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۷ معاون شوگون شیتسوجی (執事 Shitsuji) نامگذاری شده بود.

پس از ۱۳۴۹، در واقع دو کان‌رِی کیوتو و کانرِی کانتو وجود داشت.

آشیکاگا یوشی‌میتسو (تولد ۲۵ سپتامبر، ۱۳۵۸، مرگ ۳۱ می، ۱۴۰۸) سومین شوگون از شوگون‌سالاری آشیکاگا در سال ۱۳۹۸ سه خاندان را که عبارت بودند از: خاندان هوسوکاوا، خاندان شیبا و خاندان هاتاکه‌یاما را به عنوان خاندان‌هایی که مقام کان‌ری اختصاصاً به آنها تعلق می‌گیرد، برگزید.

فهرست کان‌ری‌های کیوتو

منابع