کاپیتان (ورزش)

مسئولیت بزرگی در اداره تیم دارد

کاپیتان در یک تیم ورزشی بازیکنی است که در زمان برگزاری مسابقه، ضمن حضور به عنوان یکی از بازیکنان داخل زمین، نقش رهبری گروه و انتقال دستورهای مربی به بازیکنان را بر عهده دارد. کاپیتان در ورزش گروهی نقش دارد.

وظایف کاپیتانویرایش

در آغاز بازی برای انتخاب زمین با داور صحبت می‌کند. در طول انجام بازی اگر داور بخواهد نکته‌ای را به تیم او گوشزد کند با او صحبت می‌کند.

ورزشهای دارای کاپیتانویرایش

فوتبالویرایش

در طول انجام یک بازی فوتبال در هر لحظه هر تیم اجازه دارد تا از یک بازیکن به عنوان کاپیتان استفاده کند، که این بازیکن با بستن بازوبند بر دست چپ خود از دیگر بازیکنان متمایز خواهد بود.