باز کردن منو اصلی
Columbea
محدودهٔ زمانی: ائوسن تا امروزه
Victoria Crowned Pigeon Jurong.jpg
Victoria crowned pigeon (کبوتر تاجدار)
Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis), non-breeding plumage.jpg
Black-necked Grebe (کشیم گردن‌سیاه)
آرایه‌شناسی
کلاد

کبوترواران (انگلیسی: Columbea) نام کلادی از پرندگان است.

Columbea
Mirandornithes/Phoenicopterimorphae

بال‌آتشی‌سانان (flamingos)Flamingo1209 white background.jpgکشیم (grebes)Western Grebe white background.jpgColumbimorphae

کبوتر (pigeons and doves)Columba livia in Japan white background.JPG
کوکر (sandgrouses)Pin-tailed sandgrouse (Pterocles alchata) white background.jpgیلوه پادراز (mesites)Subdesert Mesite Male white background.jpg

منابعویرایش