باز کردن منو اصلی
این مقاله دربارهٔ راهنمای شیوهٔ استناد قانونی است. برای دیگر کاربردها مقالهٔ کتاب آبی را ببینید.

کتاب‌آبی: نظام یکدست استناد یک شیوه‌نامهٔ تجویزشده برای نظام‌های استناد قانونی در ایالات متحده آمریکا است که از سوی انجمن نشریه نقد حقوق هاروارد، نشریه نقد حقوق کلمبیا، نشریه نقد حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، و نشریهٔ حقوق یِیل گردآوری شده‌است و هم‌اکنون ویرایش بیستم آن در دسترس است. وجه‌تسمیهٔ آن، رنگ آبیِ جلد کتاب است.

کتاب‌آبی
The Bluebook
 
The Bluebook 18th ed Cover.gif
جلد کتاب‌آبی، ویرایش هجدهم
رشته قانون
مشخصات ناشر
ناشر نشریه نقد حقوق هاروارد، نشریه نقد حقوق کلمبیا، نشریه نقد حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، و نشریهٔ حقوق یِیل (ایالات متحدهٔ آمریکا)
تاریخچهٔ انتشار ۱۹۲۶-اکنون
بسامد متغیر
طبقه‌بندی
شمارهٔ اُسی‌ال‌سی ۶۳۶۰۲۰۷۱۵
پیوندها

از این کتاب در بیشتر دانشکده‌ها و مدارس حقوق ایالات متحدهٔ آمریکا و قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا استفاده می‌شود.

منابعویرایش