کتاب آسمانی

برخی از پیامبران به ویژه پیامبران اولوالعزم و پیامبرانی که دین به‌خصوص خود را داشته اند دارای کتاب بوده‌اند که در قرآن به آن‌ها اشاره شده‌است.

پیامبران اولوالعزمویرایش

پیامبران بنی اسرائیلویرایش

صحف انبیای بنی اسرائیل شامل صحیفه های زیر است:

پیامبران ایرانیویرایش

منابعویرایش

  1. درصقحه55ج دوم کافی
  2. صحف ابراهیم و موسی قرآن کریم
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ عهد قدیم
  4. عهدجدید
  5. قرآن کریم
  6. عهد عتیق