برخی از پیامبران به ویژه پیامبران اولوالعزم و پیامبرانی که دین بخصوص خود را داشته اند دارای کتاب بوده‌اند که در قرآن به آن‌ها اشاره شده‌است.

پیامبران اولولعزمویرایش

پیامبران بنی اسرائیلویرایش

صحف انبیای بنی اسرائیل شامل صحیفه های زیر است:

پیامبران ایرانیویرایش

منابعویرایش

  1. درصقحه55ج دوم کافی
  2. صحف ابراهیم و موسی قرآن کریم
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ عهد قدیم
  4. عهدجدید
  5. قرآن کریم
  6. عهد عتیق
  7. جلیل دوستخواه