کتاب منسوب به حجی کوتاه‌ترین کتاب عهد عتیق پس از کتاب عوبدیا است؛ این کتاب از سفر تثنیه تأثیر پذیرفته‌است.[۱] در کتاب حجی، ظهور مسیح پیش‌بینی شده است.[۲] در کتاب حجی، زروبابل نگین خاتم یهوه نام گرفته و به عنوان کسی که مسیح را می‌شناساند، معرفی شده‌است.[۳]

پانویسویرایش

  1. حجی۱:۶؛ تثنیه ۲۸:۳۸؛۲:۱۷
  2. حجی ۹:۲
  3. حجی ۲:۳۲

منابعویرایش

  • کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹، شابک ‎۹۶۴−۳۳۱−۰۶۸-X
  • یاردون سیز (۱۳۸۰دانشنامه کتاب مقدس، ترجمهٔ بهرام محمدیان، تهران: روز نو، ص. ۱۹۱۲
  • جیمز هاکس (۱۳۷۵قاموس کتاب مقدس، ترجمهٔ عبدالله شیبانی، تهران: اساطیر، ص. ۱۱۴