کربنیک اسید (به انگلیسی: Carbonic acid) ترکیبی معدنی با فرمول H2CO3 و طبق طبقه‌بندی لوری و برونستد یک weak acidیا همان اسید ضعیف است که به‌طور ناقص و ضعیف دچار یونش می‌شود.

کربنیک اسید
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس ۴۶۳–۷۹–۶
جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1
  • C(=O)(O)O

خصوصیات
فرمول مولکولی H2CO3
جرم مولی 62.03 g/mol
چگالی 1.0 g/cm3
(محلول رقیق اما ضعیف)
انحلال‌پذیری در آب exists only in solution
اسیدی (pKa) 6.36 (see text)
10.25
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
Infobox references

کربنیک اسید را می‌توان با افزودن مقداری HCL به ⁻CO3² بدست آورد در PH حدود ۳ علاوه بر آن در بدن از واکنش کربن دی‌اکسید و آب بدست می‌آید

همچنین کربنیک اسید از واکنش تعادلی دی‌اکسید کربن موجود در جو با مولکول‌های آب گازی شکل نیز به صورت آب پوشیده دست می‌آید.

با فرمول:

CO2(g)+H2O(g)⇌H2CO3(aq)

افزایش میزان کربنیک اسید در خون باعث کاهش PH خون می‌شود. این تغییر PH باعث تغییر در ساختار پروتئین‌ها می‌شود و می‌تواند عملکرد پروتئین‌ها را مختل کند و به این دلیل که بسیاری از فعالیت‌های یاخته را پروتئین‌ها برعهده دارند باعث اختلال در فعالیت‌های یاخته و بافت‌ها می‌شود. در واقع افزایش کربن دی‌اکسید خطرناک تر از کاهش اکسیژن است.

منابع ویرایش