کربن آلفا و بتا

(تغییرمسیر از کربن آلفا)

در نام‌گذاری ساختارهای آلی، نخستین کربن متصل به گروه عاملی کربن آلفا (α carbon) و دومین کربن، کربن بتا (β carbon) نام دارد. هم‌چنین هیدروژن متصل به کربن آلفا، هیدروژن آلفا و هیدروژن متصل به کربن بتا، هیدروژن بتا نامیده می‌شود. لازم به ذکر است که این شیوه نامگذاری مورد تأیید اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (آیوپاک) نیست چرا که در روش آیوپاک از اعداد به جای حروف یونانی برای نامگذاری اتم‌ها استفاده می‌شود اما این روش، روشی عامه‌پسند و متداول است.[۱]

کربن آلفا و بتا متصل به گروه کربونیل

منابعویرایش

  1. "Nomeclature". Ask Dr. Shulgin Online. Retrieved August 5, 2010.