کرمونا (دهانه)

کرمونا یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

کرمونا
قطر۸۵ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۹۲° در طلوع آفتاب
نام‌بخشلوییجی کرمونا

دهانه‌های اقماریویرایش

این دهانه ۴ دهانه اقماری دارد.[۱]

کرمونا(دهانه) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی قطر
A ۶۹.۶° N ۹۱.۰° W ۴۷.۰ کیلومتر
C ۶۷.۲° N ۹۲.۲° W ۱۵.۰ کیلومتر
B ۶۷.۹° N ۹۲.۴° W ۲۰.۰ کیلومتر
L ۶۶.۱° N ۹۰.۰° W ۲۳.۰ کیلومتر

منابعویرایش

  1. "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.