باز کردن منو اصلی
یک کره و مادرش

کـُرّه به بچهٔ اسب و ستور و خر (الاغ) می‌گویند. منظور از مطلق نیز بچهٔ اسب است.

منابعویرایش

  • لغتنامه دهخدا