کریچر یکی از شخصیت‌های مجموعهٔ هری پاتر نوشتهٔ جی. کی. رولینگ است.

او جن خانگی بدترکیب پیر خاندان بلک است که بعلت تنها ماندن درخانه باستانی خاندان بلک و ناظر فوت بهترین اربابش ریگولس بلک بود دچارافسردگی شدیدی می‌شود.

در آخرین قسمت از مجموعه داستانی هری پاتر معلوم می‌شود که او به ریگولوس درپیدا کردن جان‌پیچ لرد ولدمورت کمک کرده که این ماجرا باعث مرگ ریگولوس بلک شده ولی او نتوانسته به قولی که به او در از بین بردن جان پیچ داده، پایبند بماند و راز مرگ او را مخفی نگه داشته.

ولی طبق عادات اجنه خانگی که انتظارداشته لااقل سریوس بلک وارث جدید خاندان و صاحب جدیدش با او با بدترین شکل رفتار کرده به همین دلیل کریچر بهطور غیرمستقیم باعث مرگ سیریوس بلک می‌شود.