کفشک‌ماهی

راسته‌ای از پرتوبالگان
کفشک‌ماهی‌سانان
محدودهٔ زمانی: Paleocene تا امروزه
Flounder camo md.jpg
کفشک‌ماهی‌سانان، Pleuronectiformes
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: Pleuronectiformes

کَفشَک‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes) یکی از راسته‌های ماهیان از رده ماهیان پرتوباله (Actinopterygii) هستند. پرتوباله‌ها را دگرتنان (Heterosomata) نیز نامیده‌اند که گاه به عنوان زیررده‌ای از سوف‌ماهی‌سانان نیز رده بندی شده است. در بسیاری از گونه‌های کفشک ماهی هردو چشم در یک طرف سر قرار دارند. در طی رشد، یکی از چشمهای آنها از یک سو به سوی دیگر سر می‌کوچد. برخی گونه‌های این ماهی تنها پهلوی چپ خود را رو به بالا نگه می‌دارند و برخی تنها پهلوی راست و برخی هردو پهلو را. آن گونه‌هایی که تنها یک پهلو را رو به بالا نگه می‌دارند پهلوی دیگر خود را همیشه رو به کف دریا نگه می‌دارند. یکی از معروفترین گونه کوشک‌ماهیان، پهن‌ماهی نام دارد.

رشد و بلوغ

این ماهی با ظاهر شگفت خود مثال خوبی برای طرفداران نظریه تکامل داروین را ارائه می‌کند. کفشک ماهی در ابتدا شبیه به ماهی حلوا است یک بچه کفشک ماهی خیلی طبیعی به نظر می رسد اما از زمانی که مثل ماهی حلوا دنبال شکار نمی‌رود و تصمیم میگیرد کف دریا به یک پهلو بخوابد و استتار کند و تنبلی پیشه کند و منتظر غذا باشد تغییر آغاز میشود. چون کف دریا استتار کرده دقیقاً نیمی از بدنش که به سمت دریا خوابیده کاملاً سفید است و طرف دیگر بدنش که با آب تماس دارد رنگی مانند محیط اطرافش دارد همین استتار باعث میشود که او مخفی باشد و به آسانی شکار کند.

هر چه به سمت بلوغ میرود، یک چشم او که زیر بدنش است و قابل استفاده نیست به سمت دیگر سر حرکت میکند و در نهایت چشمش به نیم رخ صورتش که با آب تماس دارد کوچ میکند تا هر دو چشم مورد استفاده قرار بگیرند
بعد از بلوغ او تکامل یافته و دیگر شبیه حلوا نیست، دو چشمش به یک طرف صورت قرار دارد و به بوسیله تکان دادن تمام بدنش به سمت بالا و پایین در آب حرکت میکند و قسمت چشم ها همیشه بالا قرار میگیرند، درست برخلاف ماهی حلوا که به چپ و راست شنا میکند.

گونه‌ها و گروه‌های گونه‌ای

پیوند به بیرون

گونه‌ای دیگر از سوف‌ماهی‌سانان