باز کردن منو اصلی

کلاهک دهانه رحم یکی از روشهای فیزیکی و سدی پیشگیری از بارداری است. کلاهک دهانهٔ رحم در گردن رحم قرار میگیرد و از ورود اسپرم به داخل رحم و عبور آن از خروجی خارجی رحم که ٱاس خوانده می‌شود جلوگیری می‌کند.

Cape cervicale.jpg
کلاهک دهانه رحم مارک اووز (دیگر تولید نمی‌شود)
روش پیشگیریسدی (پیش زیگوتی)
اولین کاربرد۱۸۳۸
کاربرد ایده‌آلPrentif, nulliparous: 9%
Prentif, parous: 26٪
کاربرد متداولPrentif, nulliparous: 16%
Prentif, parous: 32%
Lea's Shield: 15٪
قابلیت برعکس کردنبلافاصله
یادآوری به کاربرانبا اسپرم اسید قرار داده شود و در محل برای ۶ ساعت پس از مقاربت باقی بماند.
بررسی بالینیFor fitting and subsequent replacements
مزایابه مدت ۴۸ ساعت می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.