باز کردن منو اصلی

کلاهک دهانه رحم یکی از روشهای فیزیکی و سدی پیشگیری از بارداری است. کلاهک دهانهٔ رحم در گردن رحم قرار میگیرد و از ورود اسپرم به داخل رحم و عبور آن از خروجی خارجی رحم که ٱاس خوانده می‌شود جلوگیری می‌کند.

Cape cervicale.jpg
کلاهک دهانه رحم مارک اووز (دیگر تولید نمی‌شود)
روش پیشگیری سدی (پیش زیگوتی)
اولین کاربرد ۱۸۳۸
کاربرد ایده‌آل Prentif, nulliparous: 9%
Prentif, parous: 26٪
کاربرد متداول Prentif, nulliparous: 16%
Prentif, parous: 32%
Lea's Shield: 15٪
قابلیت برعکس کردن بلافاصله
یادآوری به کاربران با اسپرم اسید قرار داده شود و در محل برای ۶ ساعت پس از مقاربت باقی بماند.
بررسی بالینی For fitting and subsequent replacements
مزایا به مدت ۴۸ ساعت می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.