کلنی‌شمار

کلنی شمار یا کلنی کانتر (به انگلیسی: Colony counter) دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها یا میکروارگانیسم‌های موجود در محیط کشت آگار است.

Quintote colony counter.jpg

طرز کار

ابتدا پلیت را در کلنی کانتر قرار می‌دهیم. اگر تراکم کلنی‌ها یکسان باشد پلیت را به چهار قسمت تقسیم می‌کنیم و تنها یک چهارم را شمارش می‌کنیم و سپس عدد به دست آمده را ضرب در چهار می‌کنیم و اما اگرتراکم یکسان نباشد هر چهار قسمت را می‌شماریم.

منابع

علوم آزمایشگاهی مرند