کمال یا فرساختگی یکی از مفاهیم مهمی است که در طول تاریخ، در حوزه‌های اخلاق، زیبایی‌شناسی، هستی‌شناسی، الهیات، فیزیک، ریاضی و شیمی به کار رفته‌است.[۱]

منابع

ویرایش
  1. Tatarkiewicz, "Perfection: the Term and the Concept," Dialectics and Humanism, vol. VI, no. 4 (autumn 1979), p. 5