کامل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کامل صفتی برای اشاره به کمال‌است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: