کمان آتشفشانی کامپانیا

کمان آتشفشانی کامپانیا (انگلیسی: Campanian volcanic arc) یک کمان آتشفشانی است که چندین آتشفشان فعال، نیمه‌فعال و خاموش در منطقه کامپانیای ایتالیا را در خود جای داده‌است. این کمان آتشفشانی شامل مرکز خلیج ناپل و مناطق زیر است:

گوگرد در کاسه آتشفشانی سولفوتارا
نمایی از دیواره کاسه آتشفشانی وزوو، همراه با شهر توره دل گرکو در پس‌زمینه

کمان آتشفشانی کامپانیا بخشی از منطقه بزرگ‌تری است که از نظر آتشفشانی و لرزه‌ای فعال بوده و به سمت جنوب، آتشفشان‌های فعال استرومبولی و وولکان در ساحل شمالی سیسیل و حتی اتنا بزرگ‌ترین آتشفشان اروپا را در خود جای داده‌است.

منابعویرایش