کمک‌هزینه، پژوهانه یا وام بلاعوض یا گرنت (به انگلیسی: Grant) هزینه‌ای است که از سوی نهادهای ارائه‌کننده به مؤسسات، نهادها، شرکت‌ها یا افراد دیگری پرداخته می‌شود تا برای پژوهش، راه‌اندازی کسب‌وکار، راه‌اندازی شرکت نوپا یا پرداخت هزینه‌های آموزشی به‌کار گرفته شود.

فرم قدیمی پژوهانه، کمک‌هزینه یا وام بلاعوض

واگذاری پژوهانه ویرایش

اغلب کمک‌هزینه‌ها برای انجام کار یا پروژه ویژه و مشخصی داده می‌شوند و لازم است تا به سازمانی که آن را واگذار کرده گزارش‌هایی نیز ارائه شود. انواع پروژه‌ها (پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و…) را می‌توان با حمایت پژوهانه‌ها انجام داد.

به عنوان مثال «کمک‌هزینه پژوهشی»، کمک‌هزینه‌ای است که برای انجام طرح پژوهشی اعطا می‌شود. معادل فارسی «کمک‌هزینه پژوهشی»، واژه «پژوهانه» است که مصوب فرهنگستان و به معنای حق‌التحقیق است. در کمک‌هزینه‌های پروژه‌ای، درخواست‌کننده حقیقی یا حقوقی پیشنهاد پژوهشی خود را به نهاد بودجه‌دهنده ارائه می‌کند. ایده اولیه این پروپوزال ممکن است از جانب متقاضی باشد یا ممکن است متقاضی، طرح خود را در پاسخ به یک RFP تهیه کرده باشد.

کمک‌هزینه‌های غیر پروژه‌ای برای موارد خاص مانند کمک به بازماندگان بلایای طبیعی، جویندگان کار، کمک هزینهٔ تحصیلی به دانشجویان و غیره داده می‌شود.

پژوهانه دهندگان ویرایش

کمک‌هزینه دهندگان گوناگون و متنوع‌اند؛ برای نمونه: دولت‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی، صنایع و شرکت‌های خصوصی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، NGOها و نیز بنیادهای خیریه. البته افراد حقیقی نیز می‌توانند به عنوان پژوهانه دهنده مطرح باشند.

پایگاه داده پژوهانه‌ها ویرایش

بانک اطلاعات پژوهانه‌ها: پایگاه‌های اطلاع‌رسانی گوناگونی وجود دارند که به عنوان ابزار جستجوی پژوهانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

  • ایتالیا [۱]
  • اتریش [۲]
  • آمریکا (پژوهانه‌های فدرال) [۳]
  • آمریکا مؤسسه ملی سلامت [۴]
  • آمریکا مؤسسه ملی سلامت [۵]
  • اروپا [۶]
  • شبکهٔ پژوهانه‌ها [۷]