کمیته‌های فرعی کنگره ایالات متحده آمریکا

هر کمیته اصلی در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا شامل چند کمیته فرعی است و اعضاء کمیته‌های اصلی کنگره ایالات متحده آمریکا در چند یا تمامی کمیته‌های فرعی عضویت دارند.

Sub-Committee on Energy and Commerce 012402.jpg

گاهی بدلیل تخصصی بودن بحث‌ها در کمیته‌های اصلی بر سر لوایح قانونی، کمیته‌ها، موضوع را به کمیته‌های فرعی ارجاع می‌دهند. تعداد کمیته‌های فرعی عمدتاً در کنگره‌های مختلف متفاوت است و بعضاً از ۱۵۰ کمیته فرعی در مجلس نمایندگان و سنا تشکیل می‌شوند.