باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان اهرم قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۲۶نفر (۷۹خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش