کُنْتْراست(فرانسوی) (به انگلیسی: کانترستContrast) تفاوت درخشندگی رنگ یا تضاد در اشیاست که باعث تمایز آنها (یا تصویرشان) از یکدیگر می‌شود. واژهٔ فرانسوی کنتراست به‌معنای تباین و جدایی است و یکی از اصل‌های پایه‌ایِ رشته‌های گوناگونِ هنر است.[۱]

کنتراست شدید یک دیوار غروب تابستانی، کاروانسرای دیر گچین
کنتراست شدید یک دیوار غروب تابستانی، کاروانسرای دیر گچین

برای نمونه، رامبراند معمولاً از کنتراست شدید تیرگی ـ روشنی بهره گرفته و با تاباندن نور در بخش‌های موردنظرش، که درمیان سایه‌های تیرهٔ وسیع در تابلو قرار گرفته‌اند، بر این بخش‌ها تأکید می‌کند.

پانویس ویرایش

  1. عبدالمجید حسینی‌راد

منابع ویرایش

  • حسینی‌راد، عبدالمجید (۱۳۸۲مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول)، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ص. ص ۸۴–۸۷